Diensten

Initiatief

 • Maken van programma van eisen PvE
 • Haalbaarheidsstudies inclusief kostenramingen

Ontwerp

 • Het inventariseren van bestaande toestand
 • Het vervaardigen van V.O.-, D.O.-, bestek- en werktekeningen en details voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw
 • Visualisatie van het ontwerp in 3D met Revit Architecture
 • Het maken van kostenramingen
 • Adviseurs begeleiden voor constructie, elektrotechnisch, ventilatie en verwarming, riolering en bouwfysische adviezen
 • Het maken van V&G plan
 • Het maken van een energieprestatie-, daglicht- en ventilatie berekeningen
 • Maken van ontruimingsplattegronden volgens NEN 1414
 • Splitsingstekeningen tbv het splitsen in appartementsrechten

Uitvoering / realisatie

 • Het begeleiden van bouwprojecten, bouwmanagement
 • Controle tijdens de bouw
 • Vervaardigen van revisietekeningen

Beheer

 • Beoordelen brandveiligheid gebouwen
 • Maken van meerjarenonderhoudsplannen NEN 2767
 • Onderhoud en restauratie plannen voor monumenten
 • Opnames tbv. Energielabel + verzorgen van energielabel
 • Inmeten en digitaliseren van bestaande gebouwen (Revernie werkt met Autocad + Revit 2015)

Sloop, hergebruik of herbestemming

 • Maken van slooptekeningen en sloopbestekken
 • Onderzoek naar hergebruik en herbestemming

Advies

 • Het beoordelen van offertes
 • Het inspecteren van door derden uitgevoerde werkzaamheden

Brengt het gehele bouwproces in beeld