Bouwproces in beeld

Bouwproces in beeld:

schema2

 

Initiatief  → Ontwerp → Realisatie  → Beheer → Hergebruik of herbestemming (sloop)

Initiatief: wens of behoefte aan huisvesting van opdrachtgever vertalen in een programma van eisen (PvE). Maken van een grove raming van kosten gebaseerd op m2 of m3 prijzen om te kijken of het project haalbaar is.

Ontwerp: PvE vertalen in een Schets Ontwerp SO  → Voorlopig Ontwerp VO  → Definitief Ontwerp DO  → Bestek en tekeningen → Werktekeningen. Tussen alle fasen van het proces worden de kosten steeds nauwkeuriger in beeld gebracht. Op basis hiervan word besloten of het project doorgaat naar de volgende fase.

Uitvoering / Realisatie: door een bouwbedrijf wordt het goedgekeurde plan gebouwd.

Beheer: wanneer het gebouw is opgeleverd komt het in de gebruiksfase terecht. Hier moet het gebouw tijdens het economische levensduur, meestal ca. 30 jaar, goed onderhouden worden zodat je met veel plezier in het gebouw werkt en het gebouw zijn waarde behoud.

Sloop, hergebruik of herbestemming: afhankelijk van de marktomstandigheden moet bekeken worden of het rendabel is om het gebouw te hergebruiken, eventueel herbestemmen, of te slopen (demonteren)

 

 

Voorgevel poortgebouw Parkweg 105 Vb

 

Brengt het gehele bouwproces in beeld